Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y técnicas, tratando datos necesarios para la elaboración de perfiles basados en tus hábitos de navegación. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias desde 'Configuración de cookies'.

Configuración de cookies
Hecal | Asesores profesionales
Noticias - Convenios colectivos

CONVENIO OFICINAS DE FARMACIA DE BARCELONA Y PROVINCIA 2018-2019

16/10/2019

CONVENIO OFICINAS DE FARMACIA DE BARCELONA Y PROVINCIA 2018-2019

EL dia 16.10.2019 s’ ha publicat el nou Conveni per Oficines de Farmacia de Barcelona i província per els anys 2018-2019.

Jornada anual 1804 hores

Jornada diària continuada superior a 6 hores s’ha d’ establir un descans de 15 minuts que té la consideració de temps de treball.

Es continua establint que únicament es consideraran hores extraordinàries les que excedeixin a la jornada màxima anual pactada i les que excedeixin les 40 hores efectives setmanals de  promig.

Obligació de descans dominical i en cas que no sigui possible s’ha de descansar qualsevol dels 6 dies següents al diumenge

Es mantenen els 30 dies naturals de vacances anuals  i en cas que no es puguin gaudir de 21 dies entre els mesos de maig a setembre s’amplien a 32.

Es modifiquen determinades causes de permís retribuït/ llicències per adaptar-se a l’ Estatut dels Treballadors (article 22). Es mantenien els 3 dies d’assumpte propis.

 

Retribucions

A efectes salarials s’ estableix un increment  pel 2019 del 2,5% del sobre el salari del 2018 que s’ incrementa a la vegada en un 1,5%. 

Pel 2019 s’ hauran de pagar  endarreriments en funció del que s’ hagi abonat des de 01 de Gener.

Pel 2018, s’ ha establert un concepte únic anomenat Gratificació Especial firma Conveni 2019 (GESC-2019) que s’ abonarà en funció de categoria, jornada i temps treballat durant el 2018. Aquest GESC el generaran tots els treballadors  en actiu, que hagin treballat durant el 2018 i  que  no hagin causat baixa abans del 30.05.2019.  Aquest concepte s’ haurà d’ abonar el 31.10.2019.

Així mateix per al 2019 s’ introdueix un concepte nou INCENTIU VARIABLE  que correspon al 0,5% del salari base  més complement fix personal (antiguitat) que s’ abonarà a partir del 01.07.2019 i únicament si es compleixen dos requisits:

  1. No superar el número de tres faltes de puntualitat o assistència en un mes
  2. No haver comès, en el mes de referència, més de cinc incompliments de les obligacions de fitxatge en el sistema de registre de jornada/horari habilitat per l’empresa.

A partir del 2.020 es determinaran els nous paràmetres per a condicionar l’abonament d’aquest incentiu.

 

 

Salari base

 Complement Personal Ex. Primavera

Incentiu Variable

GESC

Personal  facultatiu

          1.672,44 €

                 139,37 €

         8,36 €

    337,58 €

llicenciat no farmacèutic

         1.496,68 €

                 124,72 €

         7,48 €

    32,11 €

Auxiliar major diplomat

         1.352,48 €

                112,71 €

         6,76 €

    273,00 €

Auxiliar diplomat

         1.297,14 €

                 108,10 €

         6,49 €

    261,83 €

Tècnic en farmàcia/ Parafar.

         1.297,14 €

                 108,10 €

        6,49 €

    261,83 €

Diplomat no farmacèutic

         1.217,27 €

                 101,44 €

         6,09 €

    245,71 €

Auxiliar de farmàcia

          1.170,15 €

                    97,51 €

         5,85 €

    236,20 €

Personal d`oficis varis

             958,41 €

                    79,87 €

         4,79 €

    193,46 €

Cap administratiu

          1.201,62 €

                 100,14 €

         6,01 €

    242,55 €

Comptable - caixer

          1.106,71 €

                    92,23 €

         5,53 €

    223,39 €

Oficial administratiu

          1.106,71 €

                    92,23 €

         5,53 €

    223,39 €

Auxiliar Administrativa

             959,01 €

                    79,92 €

         4,80 €

    193,58 €

Mosso

             959,01 €

                    79,92 €

         4,80 €

    193,58 €

Personal de neteja

              911,50€ 

                    75,96 €

         4,56 €

    183,99 €

 

 

PLUS SUBSTITUCIÓ FARMACEUTIC 130 EUROS JORNADA COMPLERTA

PLUS SUBSTITUCIÓ FARMACEUTIC 104 EUROS JORNADA PARCIAL

PLUS TRANSPORT  73,40 EUROS (11 MESOS/ANY)

 

Cuadro de texto: ASSEGURANÇA ACCIDENTS COMPLEMENTÀRIA :  COBERTURA  37.000 EUROS
Indemnització per a produir-se una situació d’invalidesa en grau de permanent total o superior o mort del treballador a causa d`accident, laboral o no.

 

 

 

 

 

 

Formació o perfeccionament

 

Tot treballador que assisteixi regularment, i fora de l’horari laboral, a cursos de formació i reciclatge o perfeccionament professional, relacionats amb la seva activitat laboral a l’oficina de farmàcia, li ha de ser reintegrat per l’empresa l’import de la matricula (prèvia justificació per part del treballador de l`abonament previ i acreditar l`assistència i aprofitament positiu) amb un màxim de 400 euros anuals. Ampliat a 550 euros en casos molt concrets.

Si l`empresa proposés al treballador l`assistència a un d’aquests cursos de reciclatge impartit dins l`horari laboral amb el pagament íntegre del seu cost, i el treballador es negués a realitzar-lo, perdria el dret marcat en l’apartat anterior.

 

 

Podeu descarregar el conveni complert a continuació .

 

 

 

 Volver al listado
TEXT INTEGRE CONVENITEXT INTEGRE CONVENI

© 2016 -Hecal. · Mapa web · Aviso legal · Política de privacidad · Política de cookies · Diseño web Anunzia


Aviso importante

Su navegador está obsoleto, muchas funcionalidades Quiero recibir newsletter sobre novedades y actividades relacionadas con la empresade la web no se verán correctamente.
Le recomendamos que actualice el navegador o que instale uno de estos dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome