Hecal | Asesores profesionales
Hecal | Asesores profesionales
Notícies - Articles d´interés

Torna l´impost sobre el patrimoni

06/10/2011

Torna l´impost sobre el patrimoni

La història de l' Impost del Patrimoni es remunta a la llei 19/1991 de 6 de juny. Tècnicament era un impost temporal ja que es va crear de manera extraordinària i de fet va estar en el nostre sistema impositiu fins que ho va derogar la Llei 4/2008 de 23 de desembre. Cal destacar que abans de l'entrada en vigor de la Llei 4/2008 algunes comunitats autònomes ja havien eliminat la tributació per aquest impost mitjançant legislacions de les pròpies Comunitats Autònomes.

 

El passat 17 de setembre es va restablir amb caràcter temporal l'àntic Impost del Patrimoni amb la publicació en el BOE del RDL 13/2011, amb algunes modificacions respecte l'anterior tributació. En principi es restableix amb caràcter temporal ja que la intenció és liquidar aquest impost en relació a tots els béns que disposin els contribuents a 31 de desembre de 2011 i a 31 de desembre de 2012.

 

Com era d'esperar ha sofert lleugeres modificacions. Segons els comentaris del govern, les modificacions són per evitar que els contribuents amb un patrimoni mitjà, hagin de pagar per aquest impost. Els canvis més importants respecte l'anterior tribut són els següents:

 

- HABITATGE HABITUAL: S'incrementa el límit exempt del valor de l'habitatge habitual, passant de 108.000€ a 300.000€.

 

- NO RESIDENTS: Obligació dels subjectes passius no residents en territori espanyol a nomenar una persona física o jurídica amb residència a Espanya perquè els representi davant l'Administració tributària en relació amb les seves obligacions per aquest impost, abans de la fi del termini de declaració de l'impost. La no presentació d'aquesta persona suposarà una infracció tributària greu, amb multa pecuniària fixa d'1.000€.

 

- MÍNIM EXEMPT: S'estableix un mínim de 700.000€

 

- OBLIGACIÓ DE DECLARAR: Aquells contribuents que la quota tributària dels quals sigui positiva i resulti a ingressar i tots aquells contribuents que tinguin un valor dels seus béns o bé de drets superior a 2.000.000€, estaran obligats a presentar declaració.

 

 

Iván Herrera 
Assessor FiscalTornar al llistat

© 2016 -Hecal. · Mapa web · Avís legal · Política de cookies · Disseny web Anunzia


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d´aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome