Hecal | Asesores profesionales
Hecal | Asesores profesionales
Notícies - Articles d´interés

REGISTRE JORNADA LABORAL

11/05/2017

REGISTRE JORNADA LABORAL

En referencia a les ultimes informacions sobre l’ obligació o no de portar un registre de jornada i l’entrega del resum mensual a cada treballador, segons les últimes informacions de que disposem,  el criteri que seguirà la Inspecció de Treball  per ara i tenint en compte que encara no hi ha una instrucció oficial per part d’aquest organisme i que està previst que hi hagi noves sentències referents a aquest tema, els podem informar  del criteri que considerem que han de seguir:

 

No s’ exigeix la registre de la jornada diària efectiva a tota la plantilla sinó que únicament s’ exigirà en els contractes a temps parcial. De manera que :

 

  • Serà obligatori portar un registre de jornada diàri i l’ entrega del resum mensual en el casos de contractes a temps parcial.

 

  • Pels treballadors a jornada complerta serà obligatori entregar un resum de les hores extraordinàries realitzades sigui quina sigui la seva forma de compensació. Per tant, s’ ha de tenir en compte que si el treballador realitza o no hores extraordinàries i en tot cas portar-ne un registre. En cas que en realitzi s’ ha de  preveure que no es poden realitzar més de 80 hores extra anuals ja que és sancionable el seu excés i que en el mes en el qual es realitzin les hores se li ha de comunicar el nombre d’ hores realitzades.

 

Els recordem els requisits del registre d’ hores:

 

  1. L’ inspecció de Treball podrà comprovar l’existència del registre diari en el mateix centre de treball. No serà acceptable aportar-li uns dies posteriors. Només hem de guardar el del mes en curs i el del mes anterior.
  2. En cas que per l’empresa o treballador es manifesti que el registre es fa per mitjans electrònics o informàtics, es podrà requerir en la visita de l`inspecció l`impressió dels registres corresponents en aquell precís moment.
  3. Es imprescindible que en el registre aparegui cada dia l’ hora d’entrada i sortida de cada treballador (estiguin al centre de treballa o fora)
  4. Un cop finalitzat el mes i juntament amb el rebut de salaris, serà obligatori l’entrega d’ un resum mensual de jornada, en el qual s’ informi d eles hores ordinàries realitzades durant el mes, el nombre d’ hores complementaries i les hores extres en cas de treballadors a jornada complerta. Aquests resums hauran d’estar signats pels treballadors per acreditar la serva entrega. La norma és clara en quan a l’obligació de l’empresari de conservar els resums mensuals del registre de jornada durant un mínim de quatre anys.

 

Sancions: en cas d’ incompliment de l’ obligació del registre diari, així com l’ entrega del resum mensual, poden suposar una sanció administrativa de 626 a 6.250 euros. I per altra banda, es presumeix que el contracte és a jornada completa, si no podem provar el contrari, amb les conseqüents repercussions salarials i de cotització que això implica.

 

 

 

MARINA CALVET NAVARRO

ASSESSORA LAB0RALTornar al llistat
Arxiu adjuntArxiu adjunt
Arxiu adjuntArxiu adjunt

© 2016 -Hecal. · Mapa web · Avís legal · Política de cookies · Disseny web Anunzia


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d´aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome