Hecal | Asesores profesionales
Hecal | Asesores profesionales
Notícies - Articles d´interés

Farmaceutic amb mes de 65 anys i amb oficina de farmacia. Tot son avantatges

04/11/2016

Farmaceutic amb mes de 65 anys i amb oficina de farmacia. Tot son avantatges

Amb l'actual normativa fiscal, des de l'exercici 2015 tenir més de 65 anys, tenir una Oficina de Farmàcia i voler vendre-la tot són avantatges per al farmacèutic, o almenys és el que l'administració vol fer veure amb la reforma fiscal que va entrar en vigor en el passat exercici 2015. (Llei 26/2014 de 28 de novembre). Vendre una Oficina de Farmàcia, a efectes fiscals suposa una transmissió patrimonial, de manera que si existeix un guany patrimonial aquesta deurà tributar a la declaració de l'IRPF. Els tipus impositius que tributen els guanys patrimonials són els següents:

2015 Fins a 6.000€ → 19,50%
Entre 6.000€ i 50.000€ → 21,50%
Més de 50.000€ → 23,50%
2016 Fins a 6.000€ → 19%
Entre 6.000€ i 50.000€ → 21%
Més de 50.000€ → 23%

Aquests tipus impositius cal recordar, que abans de la situació de crisi econòmica soferta, els guanys patrimonials van tributar a un tipus màxim del 15% i des del 2007 van passar a tributar al 18%. Les autoritats fiscals no estan per la feina, i sembla difícil que a curt termini els guanys patrimonials tributin íntegrament prop del 18%. No obstant això en la reforma fiscal de l'exercici 2015 es va establir un incentiu fiscal per afavorir la fiscalitat d'aquells contribuents amb una edat superior a 65 anys. En el supòsit que un farmacèutic transmeti la seva Oficina de Farmàcia, aquest tingui una edat superior a 65 anys i la totalitat o part de l'import de la transmissió obtingut ho destini en el termini de 6 mesos a constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor, aquesta part del guany patrimonial estarà exclosa de gravamen, sempre tenint en compte el límit màxim a constituir renda vitalícia de l'import de la transmissió no podrà ser superior a 240.000€. En el reglament de l'IRPF trobem els requisits que s'han de complir per poder aplicar l'exempció:

- El contracte de renda vitalícia es realitzarà pel contribuent en una entitat asseguradora, sent el contribuent el beneficiari.
- La renda vitalícia haurà de tenir una periodicitat inferior o igual a l'any i començar a percebre's en el termini d'un any des de la seva constitució, tenint en compte que l'import anual de les rendes no podrà decréixer en més d'un 5% respecte de l'any anterior.

- El farmacèutic, en aquest cas, haurà de comunicar a l'entitat asseguradora que la renda vitalícia constitueix la reinversió de l'import obtingut per la transmissió de l'Oficina de Farmàcia.

Aquesta exempció és important ja que en els casos que el farmacèutic compleixi els requisits el tipus impositiu del 23% pot reduir-se i acostar-se a un tipus impositiu efectiu real proper al 18% i fins i tot en alguns casos inferior, depenent en cada cas de l'import de la venda.

D'altra banda cal recordar, que la reforma fiscal del 2015 ha mantingut l'exempció en el benefici obtingut per la transmissió de l'habitatge habitual del contribuent, en el cas que aquest sigui major de 65 anys, sense necessitat d'haver de crear cap renda vitalícia ni reinvertir l'import obtingut.

El mercat de la venda de farmàcies ha registrat un repunt important en els últims mesos, en el despatx hem tingut ocasió de poder aplicar l'exempció del guany patrimonial en aquells farmacèutics que han transmès l'Oficina de Farmàcia i han complert els requisits anteriors, creant la renda vitalícia. En els propers mesos molts altres farmacèutics que transmetin la seva farmàcia segurament podran acollir-se a aquesta exempció, que fa disminuir el tipus impositiu efectiu real a ingressar en les arques de l'estat.

 

Iván Herrera
Asesor Fiscal
HECAL ASSESSORS PROFESSIONALS SLPTornar al llistat

© 2016 -Hecal. · Mapa web · Avís legal · Política de cookies · Disseny web Anunzia


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d´aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome