Hecal | Asesores profesionales
Hecal | Asesores profesionales
Notícies - Articles d´interés

Factures falses o falsejades un problema per al contribuent

20/10/2015

Factures falses o falsejades un problema per al contribuent

És evident que des de fa anys l'agència tributària estigui a la recerca de les factures falses o falsejades, tal com diu la normativa, ja que si no ha existit una prestació de servei o bé un lliurament de mercaderies, realment el que ha existit llavors és un frau a les arques de l'estat. Per a l'agència tributària és molt fàcil detectar factures falses, ja que en la gran majoria d'ocasions, les factures no detallen el servei prestat o bé no detalla la venda dels productes en qüestió. Fins i tot no existeix el mitjà de pagament pel qual s'ha pagat la factura. L'agència tributària ho té clar, al moment que detecten factures falses apliquen l'Art. 201.3 LGT i sancionen les operacions arribant a sancionar fins al 150% de l'import de la base imposable de les factures emeses. No solament sancionen a l'emissor sinó que també al receptor de les factures. Si bé és cert que l'administració no pot sancionar dues vegades pel mateix concepte, en la gran majoria d'ocasions ho fa així, tot i que els tribunals han donat la raó en aquest aspecte als contribuents. Però llavors on està el problema? És clar que una factura falsa es deu sancionar, no obstant això, com en la gran majoria d'ocasions, l'administració veu més factures falses de les quals realment existeixen. Què volem dir amb això? Molt senzill, fins ara l'administració buscava factures presumiblement falses o falsejades, entre un autònom i una societat o persona física que estigués en estimació directa a l'efecte de l'IRPF. Per l’autònom la factura no suposava cap tributació i per a la societat o la persona física en estimació directa, suposava una reducció del iva i del rendiment en qüestió. Ara l'administració en a l'Inspecció pressuposa en molts casos, que algunes factures poden ser falses o falsejades, però no les dels autònoms sinó aquelles en la qual existeix relació entre empreses sobretot per un vincle familiar. Realment moltes d'aquestes factures no són falses ni falsejades, però el contribuent haurà de demostrar amb proves que s'han lliurat uns productes determinats o bé que s'han realitzat uns serveis determinats. És molt important tenir la documentació correctament preparada, ja que el volum de la sanció com hem vist és enorme. Per aquest motiu recomanem que totes aquelles relacions comercials que existeixin entre familiars, ja sigui de prestació de serveis o bé de lliurament de mercaderies, estiguin perfectament detallada i documentada amb un contracte de prestació de serveis, detallant l'abast de tots ells o bé amb albarans de lliurament detallats en el cas de lliurament de mercaderies. A més, sempre s'haurà de documentar el justificant del pagament de la factura, per la qual cosa és aconsellable que sempre es faci mitjançant transferència bancària, encara que l'import de la factura sigui inferior a 2.500€.

Conclusió, per evitar que l'administració presumeixi que una factura és falsa o estigui falsejada, sobretot en aquells casos en què entre les empreses o activitats empresarials existeixi un vincle familiar, s'han de complir els següents punts:

- Que existeixi justificant del mitjà de pagament de la factura (a poder ser transferència bancària)

- Que la prestació de serveis o lliurament de mercaderies estigui realitzada a preu de mercat.

- Que existeixi un contracte de prestació de serveis detallat entre les empreses o activitats empresarials o professionals que justifiqui l'import de la factura. En el cas de lliurament de mercaderies, ha d'existir un albarà detallat dels productes lliurats.

 

Iván Herrera
Assessor Fiscal
-HECAL ASSESSORS PROFESSIONALS SLP-Tornar al llistat

© 2016 -Hecal. · Mapa web · Avís legal · Política de cookies · Disseny web Anunzia


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d´aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome